Gunnel Furuland

Utbildning

 • Fil. kand.-examen 1989.
 • Bibliotekarie-examen i Borås 1989.
 • Fil. mag.-examen 1999.
 • Fil. lic.-examen 2004.
 • Forskarutbildning i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet 2002–2005.
 • Fil. dr-examen i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet efter disputation den 5 maj 2007.
Gunnel Furuland

Arbetslivs- och yrkesmeriter:

 • Kanslist Uppsala stadsbibliotek timanställd 1983–1988.
 • Filialföreståndare för folkbibliotek i Östhammars kommun (Gimo) 1990–1999.
 • Bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek informationstjänst och katalogisering 2000–2001.
 • Tjänstledig för doktorandstudier 2002–2005 då jag behållit kontakten med biblioteket genom regelbunden timtjänst och arbete som sommarvikarie för flera ansvarsområden på biblioteket.
 • Timanställd vid Länsbibliotek Uppsala fjärrlåneärenden 2000–2004.
 • Bibliotekarie vid Uppsala stadsbibliotek informationstjänst och ansvarig för släktforskning och påbörjad digitalisering av lokalhistoriskt material 2006–2007.
 • Bibliotekarie med ansvar för inköp på vuxenavdelning, fjärrlån, program och utåtriktat arbete med skönlitteratur för vuxna vid Knivsta bibliotek 2011–
 • Under mina yrkesverksamma år som bibliotekarie har jag deltagit i ett flertal kurser och fortbildningsdagar.
 • Handledare för masteruppsatser i biblioteks- och informationsvetenskap vid Uppsala universitet 2008–
 • Delopponent den 14 maj 2009 på två uppsatser vid Anna-Maria Rimms slutventilering av avhandlingen om den kungliga boktryckaren Elsa Fougt vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.
 • Fakultetsopponent vid Lunds universitet den 4 juni 2010 på Kristina Lundblads avhandling i bokhistoria, Om betydelsen av böckers utseende. Det svenska förlagsbandets framväxt och etablering under perioden 1840–1914 med särskild hänsyn till dekorerade klotband. En studie av bokbandens formgivning, teknik och relation till frågor om modernitet och materiell kultur.
 • Huvudopponent för avhandlingsmanus den 20 mars 2012. av Mats Myrstener framlagt vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala: Upplysningsprojekt, värdegrund och modernitet. Stockholms stadsbiblioteks och dess föregångares verksamhet 1861–1939, med särskild tyngdvikt på tiden 1928–1939.
 • Ledamot i betygsnämnden den 15 februari 2013 vid Gunilla Törnvalls disputation i bokhistoria vid Lunds universitet på avhandlingen Botaniska bilder till allmänheten. Om utgivningen av Carl Lindmans Bilder ur nordens flora.
 • Ledamot i betygsnämnden den 11 maj 2013 vid Miranda Landens disputation i litteraturvetenskap vid Lunds universitet på avhandlingen Och nu börjar historien. Om Hjalmar Söderbergs novellkonst.
 • Fakultetsopponent vid Lunds universitet den 9 december 2016 på Maria Simonsens avhandling i bokhistoria, Den skandinaviske encyklopaedi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon.
 • Deltagande i kursen ViSA, vidareutveckling av skönlitterärt arbete anordnat av Regionbibliotek Halland, Kultur i Väst m.fl. november 2013 till oktober 2014 vid sex tillfällen i Göteborg, Norrköping, Uppsala, Helsingborg, Gävle och Stockholm.
 • Deltagit i kursen LiSA, lyrik i skönlitterärt arbete anordnad av Regionbiblioteket i Stockholm, Halland och Västra Götaland under 2016.

Förenings- och kommittéuppdrag:

 • Sekreterare i Personhistoriska samfundet 2006–2012.
 • Styrelseledamot i Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier 2008–2016 och ordförande 2017–2019.
 • Sakkunnig för Uppsala läns landstings kulturstipendium 2007–2011.
 • Ordförande i Biblis. Kungliga bibliotekets vänförening 2017–2022.
 • Medlem i juryn för det skönlitterära Augustpriset 2018–2021, ordförande 2019–2021.
 • Medlem i Sveriges Författarförbund 2011–