Föredrag

 • Mora och Sollerön som miljöer i Fredrika Bremers roman I Dalarna. Föredrag anordnat av Sällskapet Karl Lärkas vänner i Solleröns sockenhus den 11 juli 2023.
 • Vilhelm Moberg, Irja  Browallius och barndomen – en jämförande studie av två samtida författares levnadsbanor och motivkretsar. Föredrag vid Mobergdagen i Broakulla Folkets Hus den 1 juli 2023.
 • Framförande av intervju med Anita Helgesdotter angående Fruntimmersdagarna och Kvinnoakademin i Norberg i Rum för böcker den 18 juni 2023.
 • Panelinlägg vid konferens för Nordisk litteratursociologi (NOLS 2023) ”Litteratursociologi i nytt ljus” om Mallas dagböcker – text, läsning, nätverk den 15 juni 2023.
 • Föredrag om Stockholmska i skogsbygd – en bortglömd författare i bibliotekets magasin (Irja Browallius) vid Stockholms bokhelg på Matteus församlingsbibliotek den 13 maj 2023.
 • Föredrag om Gösta Antonsson och Gunnar Furuland: Bröderna från Skeda. Småländska syskonband 1921–1972 sammanställd av Gunnel Furuland i Tävelsås bygdegård för Tävelsås hembygdsförening den 26 mars 2023.
 • Föredrag om Mallas vardag – ett kvinnoliv i 1850-talets Uppsala för Equmeniakyrkan i Östhammar den 1 november 2022.
 • Föredrag om Mallas vardag – ett kvinnoliv i 1850-talets Uppsala för Senioruniversitetet i Uppsala den 15 september 2022. 
 • Föredrag om konsten att läsa vid Bokens dag i Norberg den 5 augusti 2022. 
 • Föredrag om Mallas vardag – ett kvinnoliv i 1850-talets Uppsala för Kvinnoakademien i Norberg den 19 juli 2022.
 • Föredrag om Fredrika Bremer i Dalarna på Borlänge bibliotek i samband med bibliotekets 50-årsfirande vid Sveatorget den 14 juni 2022.
 • Föredrag om Hedvig Charlotta Nordenflycht i samband med en utflykt till hennes sista bostad Lugnet, som numera finns i Vassunda. Knivstabibliotekets vänner den 24 maj 2022.
 • Medverkan i Sveriges Radio P1 Kultur med Lisa Wall: ”Vem var Wilhelmina Stålberg. Folkmusiker löser gåtor från 1800-talet” om cd:n Wilhelminas gåtor av Dan Knagg och Agnes Åhlund den 14 april 2022.
 • Föredrag om Augustpriset i Equmeniakyrkan i Östhammar den 8 februari 2022.
 • Emilie Flygare-Carlén – litteraturhistoriska perspektiv på ett kvinnligt författarskap från 1800-talet vid möte för Knivstabibliotekets vänner den 12 januari 2022.
 • Föredrag om Augustpriset i Brevens bruks hembygdsgård den 30 oktober 2021.
 • Föredrag om Sophie von Knorring och hennes skrivande medsystrar för Skara Humanistiska Förbund på Västergötlands museum den 27 oktober 2021.
 • Presentation av min bok Litterära stickspråk. Skrift och kultur i Knivstabygden från Estrid till Ekerwald vid Knivstabibliotekets vänners årsmöte den 27 maj 2021.
 • Föredrag om Fredrika Bremer för Uppsala Kvinnliga Akademikers Förening den 16 februari 2021.
 • Föredrag om Fredrika Bremer för Oskarshamns historiska förening den 11 mars 2020.
 • Föredrag om mina artiklar för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon i Equmeniakyrkan i Östhammar den 29 oktober 2019.
 • Föredrag om Vidar Forsberg som bokformgivare vid den antikvariska bokmässan på Konstakademien den 3 mars 2019.
 • Om de bortglömda författarna Irja Browallius och Tora Dahl i Equmeniakyrkan i Östhammar den 13 november 2018.
 • Sällskapsliv. Litterär matinée anordnad av DELS då jag tillsammans med Charlotta Åkerblom och Pär Bäckman framförde min pjäs Kungsköping vs Wadköping – Fredrika Bremer möter Hjalmar Bergman på ABF Stockholm den 28 oktober 2018.
 • ”Ann Smith 1930–2018” minnesord och uppläsning av den nyss bortgångna poeten vid litterär eftermiddag i Nysätra församlingshem tillsammans med Per Helge och Erik Yvell den 14 oktober 2018.
 • ”Tora Dahls och Ivar Lo-Johanssons förhållande till förlagen” inlägg vid konferens om Nordisk arbetarlitteratur VI på temat ”Vem är arbetarförfattaren” vid Uppsala universitet den 3 oktober 2018.
 • ”Henk Rispens – bokens textilkonstnär”. Föredrag vid den antikvariska bokmässan på Konstakademien i Stockholm den 18 mars 2018.
 • ”Biblioteken och e-böckerna”. Deltagande i panelsamtal vid Svenska Förläggareföreningen och Svenska Bokhandlareföreningens dag om ”Boken 2018” på Nalen den 20 februari 2018.
 • ”Om några uppländska folkbildare”. Föredrag i Equmeniakyrkan i Östhammar den 6 februari 2018.
 • ”Att ge ut Fredrika Bremer på nytt – romanen Hertha i vår tid”. Föredrag i Equmeniakyrkan i Östhammar den 7 mars 2017.
 • Föredrag om ”Översättningshistoria – en spegling av bokmarknadens förändringar” vid konferensen ”Den andra halvan av nationallitteraturen. Om översättningarnas plats i svensk litteratur- språk- och kulturhistoria” anordnad av Svenskt översättarlexikon, Tolk- och översättarinstitutet och Institutionen för kultur och estetik vid Stockholms universitet den 26 november 2016.
 • Hertha i trycksvärtans ljus: utgivning, mottagande och forskning”. Anförande vid högtidligheten i Svenska Akademiens Börssal med anledning av Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Fredrika Bremers roman Hertha den 7 november 2016.
 • Framförande av min pjäs ”Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En läspjäs om minneskonst utifrån en brevsamling” på Uppsala stadsbibliotek den 1 november 2016.
 • Föredrag om Furulandrummet och utgivningen av boken Handslag och hälsning. Brevväxlingen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson 1955–1989 för Ivar Lo-sällskapet den 23 april 2016.
 • Anförande vid invigningen av Lars Furuland-rummet ägnat den svenska arbetarlitteraturen på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm den 30 januari 2016.
 • Medverkande i seminarium vid 50-årsjubileet den 10 december 2015 för Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, Uppsala universitet, då brevväxlingen mellan litteraturhistorikern Lars Furuland och författaren Ivar Lo-Johansson presenterades i bokform under titeln Handslag och hälsning.
 • Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” för Avestakretsen av Fredrika-Bremer-Förbundet den 17 september 2015.
 • ”Minnen av Gimobor och andra under mina tio år som bibliotekarie i Gimo” vid Berättarkväll på Kvarnen i Gimo den 11 februari 2015.
 • Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” i Östhammars missionskyrka den 11 november 2014.
 • Deltagande i paneldiskussion om kultursektorns förändring och ansvar när det gäller det litterära kulturarvet vid symposiet ”Karlfeldt & Co – den förlorande generationen?” på Sigtunastiftelsen den 24 oktober 2014.
 • Introduktion till Martin Hallqvists föredrag om sin mor Britt G. Hallqvist på Matteus församlingsbibliotek den 21 september 2014.
 • Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” på Uppsala stadsbibliotek den 4 mars 2014.
 • Föredrag om författarna Maj Hirdman och Annalisa Forssberger på ABF Stockholm den 4 november 2013.
 • Föredrag om bildhuggaren Eva Spångberg från Gimo samt visning av filmen ”Mitt livs trasmatta” på Gimogården den 17 oktober 2013.
 • Föredrag om boken ”På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld” på Smedjebackens bibliotek den 15 oktober 2013.
 • Föredrag om författaren Gurli Hertzman-Ericson tillsammans med Erik Yvell på Mockfjärds gammelgård den 28 juli 2013.
 • Föredrag om ”E-böcker – folkbibliotekens ödesfråga?” vid Svenska förläggareföreningens föreningsmöte den 6 maj 2013.
 • Föredrag om ”En resa i folkhögskolornas värld” kring min bok På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld. En resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap på ABF Stockholm i samarr. med Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap och Arbetet den 8 april 2013.
 • Anförande om ”E-böcker – folkbibliotekens ödesfråga?” vid konferensen Bokmarknad i kris? – risker & möjligheter arrangerad av Riksbankens Jubileumsfond, Förlagssammanslutningen De Oberoende samt Avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet den 18 mars 2013.
 • Forskningsseminarium vid institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås den 25 februari 2013 angående projektet om Folkbiblioteken och folkbildningen – litteraturens demokrati i praktik och teori.
 • Föredrag om Sven Kjersén – legendarisk uppländsk folkhögskolerektor på Enköpings bibliotek den 9 februari 2013.
 • Föredrag om de två föregångskvinnorna Märta Tamm-Götlind och Birgitta de Vylder Bellander för den 90-årsfirande Uppsalakretsen av IKFF den 12 november 2012.
 • Föredrag i föreläsningsserien ”Ljus över bygden. Folkbildare i Uppland” med anledning av boken Flerstämmigt om Märta Tamm-Götlind som kulturhistorisk författare och föreningsmänniska hos Föreningen för kvinnors historia i Uppsala den 1 oktober 2012.
 • Föredrag om boken Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen och särskilt om Märta Tamm-Götlind på Östhammars bibliotek den 30 september 2012.
 • Föredrag om Fredrika Bremers ”I Dalarna” och andra Järnladies i Bergslagen för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier på Årsta slott den 16 september 2012.
 • Föredrag vid litteratur- och kulturdagen i Smedjebacken ”Möte med Bergslagsförfattare” om två skilda författaröden – Maj Hirdman och Annalisa Forssberger den 12 maj 2012.
 • Föredrag om 1800-talets häftesserier – tillbakablick på ett litteratursociologiskt arbete med bokhistorisk anknytning vid ett seminarium anordnat av Forskargruppen Tekstvidenskap vid Köpenhamns universitet och Avdelningen för bokhistoria vid Lunds universitet den 11 maj 2012.
 • Föredrag om folklivsforskaren och fredskämpen Märta Tamm-Götlind för Uppsalakretsen av Fred och Frihet (IKFF) den 10 oktober 2011.
 • Föredrag vid den nordiska konferensen ”Klassikerne og nutiden” på Snekkersten anordnad av Det Danske Akademi, Föreningen Norden och Samrådet för de litterära sällskapen i Danmark under ämnet Kvinnliga klassiker den 20 augusti 2011.
 • Föredrag om Fredrika Bremer, H C Andersen och Dalarna, kvinnliga bortglömda poeter samt folkbildning på tre evenemang anordnade av Bokbodens Erik Yvell i Gagnefstrakten. På Hean i Gagnef den 5 augusti 2011, i gröngräset vid fäboden Gråbuan den 6 augusti 2011 samt samma dag i herrgården i Dala-Floda.
 • Dialog med Kristina Ekero Eriksson angående hennes bok Årstafruns dolda dagböcker vid Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers årsmöte den 2 april 2011.
 • Presentatör vid drygt 50 framträdanden av olika litterära sällskap på De litterära sällskapens scen på Bokmässan i Göteborg 23–26 september 2010.
 • Deltagande i seminarium den 23 september 2010 på Bokmässan i Göteborg under rubriken ”Få skönlitteraturen att lyfta – få lånen att öka på biblioteken!” Arr. Biblioteks- och informationsvetenskap Borås, Kultur i Väst Regionbiblioteket, NÄFS (Nätverket för skönlitteratur på biblioteken).
 • Föredrag om ”Fredrika Bremer – arbetarlitteraturens förmoder?” vid seminarium om Författaren i samhället under Dan Andersson-veckan på Brunnsviks folkhögskola den 30 juli 2010.
 • Föredrag om Fredrika Bremer och de nordiska syskonfolken för IKFF:s Uppsalakrets den 7 december 2009.
 • Föredrag om forskning om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS). Länsbibliotek Östergötland Linköping den 11 november 2009.
 • Föredrag om forskning om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS). Regionbibliotek Västra Götaland i Skara den 23 oktober 2009.
 • Information om släktforskning på Östhammars bibliotek den 15 oktober 2009.
 • Information om släktforskning på Alunda bibliotek den 14 oktober 2009.
 • Föredrag vid Malungs folkhögskolas 100-årsjubileum den 3 oktober 2009.
 • Samtalsledare för programpunkten ”Vad händer med våra klassiker på biblioteken?” vid den nordiska konferensen Länge leve de nordiska klassikerna. De litterära sällskapen och det litterära arvet på Biskops-Arnö 21–23 augusti 2009. Arr. DELS och Föreningen Norden.
 • Medverkan i Bildningsbyrån, Sveriges Radio i augusti 2009 om 1800-talet och läsning.
 • Föredrag om forskning om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS). Länsbibliotek Jönköping den 5 juni 2009.
 • Föredrag om forskning om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS). Länsbibliotek Dalarna Rättvik den 7 maj 2009.
 • Deltagande i workshop för Fiffi (Författaridentitet och författarförsörjning ca 1820–2000), Avd. för litteratursociologi Uppsala universitet och Folio vid Litteraturvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet 5–6 maj 2009. Presentation av mitt projekt ”Den moderna marknadsförfattarens födelse”.
 • Deltagande i workshop inför kommande antologi om 1800-talets mediesystem. Anordnat av Jonas Harvard och Patrik Lundell och lokaliserat till Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria vid Kungl. tekniska högskolan i Stockholm 21–22 april 2009.
 • Föredrag om ny och gammal hembygdslitteratur på Östhammars bibliotek den 19 april 2009.
 • Föredrag om Romanen som vardagsvara. Spridning av skönlitteratur förr och nu på Södermalms Arbetareinstitut den 18 april 2009.
 • Föredrag om De nordiska syskonfolken hos Fredrika Bremer vid Årstasällskapets för Fredrika Bremer-studiers årsmöte den 28 mars 2009.
 • Föredrag om forskning om skönlitteratur på bibliotek (NÄFS). Länsbibliotek Sörmland Eskilstuna den 2 mars 2009.
 • Föredrag vid kursdag hos Länsbibliotek Sörmland den 19 februari 2009. Romanen som vardagsvara idag och igår. En halvdag med skönlitterära boken i fokus.
 • Deltagande i program för NÄFS (nätverket för skönlitteratur på biblioteken) på Författarnas Hus, Stockholm den 24 november 2008. Inledningsinlägg om forskaruppgifter om läsutveckling på biblioteken i framtiden.
 • Föredrag om min avhandling för högre seminariet vid Avdelningen för bok- och bibliotekshistoria, Lunds universitet den 13 november 2008.
 • Föredrag om skönlitterära häftesserier – en idébank för historiker vid konferens anordnad av Historiska institutionen i Göteborg på temat ”Skönlitteratur som historisk källa 1800–2000” 6–7 november 2008.
 • Ventilering av mitt projekt ”Den moderna marknadsförfattarens födelse. Exempel från en europeisk textmarknad 1830–1850”. Litteraturvetenskapliga institutionen den 21 oktober 2008. Ordförande: professor Johan Svedjedal.
 • Föredrag om avhandlingen under rubriken ”När romanen blev vardagsvara. Om spridning av skönlitteratur förr och nu” hos Regionbibliotek Stockholm den 16 september 2008.
 • Deltagande och inledningsinlägg vid NÄFS (nätverket för skönlitteratur på bibliotek) symposium på Biskops Arnö om läsande och skrivande 12–13 september 2008.
 • Föredrag vid seminarium anordnat av NÄFS (nätverket för skönlitteratur på biblioteken) i Börshuset, Stockholm den 12 maj 2008. Jag visade början på bildspelet (den historiska delen) och framförde min syn på hur universitet, skola och bibliotek kan utveckla sitt samarbete för att befrämja ett seriöst arbete för att sprida skönlitteraturen. Kontaktperson: Lars Rydquist, Nobelbiblioteket.
 • Föredrag vid fortbildningsdag anordnad av Länsbibliotek Uppsala den 8 maj 2008 under rubriken Det gränslösa biblioteket. Presentation av min avhandling med hjälp av ett bildspel (65 bilder) och inledning till diskussion över ämnet ”När romanen blev vardagsvara. Om spridning av skönlitteratur förr och nu”.
 • Föredrag vid nationell forskningskonferens i litteraturvetenskap på temat ”Historiens ställning i litteraturvetenskapen”. Stockholms universitet 7–8 mars 2008. Mitt inlägg hade rubriken ”Bokmarknadens kommersialisering i en historisk kontext” under sessionen Litteratur och samhälle.
 • Deltagande i paneldebatt om personarkiv under seminariedagen ”Om personarkiv. Till Greta Renborgs minne”. Uppsala universitetsbibliotek den 5 mars 2008.
 • Föredrag om släktforskning på biblioteket vid Länsbibliotek Uppsalas kursdag den 12 februari 2008. Ingick i fortbildningen för bibliotekspersonalen.
 • Föredrag om avhandlingen för Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier den 1 september 2007.
 • Föredrag om Emilie Flygare-Carlén på bokmarknaden vid jubileumssymposium på Svenska Akademien den 13 oktober 2007 (arr. Emilie Flygare-Carlén-sällskapet).
 • Föredrag om avhandlingsarbetet vid litteraturvetenskapligt seminarium vid Karlstads universitet den 12 september 2007.
 • Föredrag vid firandet av Johan Svedjedal 50 år vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala: ”Biblioteken – litteratursociologens arkiv” den 7 september 2006.
 • Föredrag om min syn på biografisk forskning vid seminariet ”Skrivna liv. Om biografisk forskning den 28 mars 2006 vid Uppsala universitet (samarr. Idéhistoria och litteraturvetenskap).
 • Föredrag kring min forskning om skönlitterära häftesserier på Kungliga biblioteket i Stockholm den 23 mars 2006 i samband med att KB gav ut en bibliografi över dessa som jag sammanställt.
 • Föredrag om Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna på Mora folkhögskola den 20 oktober 2005, Malungs folkhögskola 15 november 2005 och på föreläsningsföreningen i Hulån, Vansbro den 16 november 2005.
 • Föredrag om Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna vid kulturdagarna i Bonäs bygdegård den 27 juni 2005.
 • Föredrag om Lars Johan Hierta som bokförläggare hos Wendelas vänner (litterärt sällskap för Wendela Hebbe) i Södertälje den 22 mars 2005.