Böcker

I manuskript

 • Fredrika Bremer vs Malla Silfverstolpe. En liten pjäs om minneskonst utifrån en brevsamling. Framförd för första gången på Årsta slott den 25 april 2015. Manus författat av Gunnel Furuland.
 • ”Bremers Kungsköping och Bergmans stadskrönika. Ett författarmöte med utgångspunkt från romanerna Hertha (1856) och Vi Bookar, Krokar och Rothar (1912)”. Läspjäs författad av Gunnel Furuland med Charlotta Åkerblom som Fredrika Bremer, Pär Bäckman som Hjalmar Bergman och Gunnel Furuland som Klara Johanson framförd på Örebro länsmuseum den 14 april 2018. Ett samarrangemang mellan Hjalmar Bergman Samfundet och Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier.

Tryckta böcker

 • Gunnel Furuland: Stigarna i prosans storskog. Författaren Irja Browallius från 1930-tal till 1960-tal. Stockholms: LaGun Förlag, 2023
 • Antonsson, Gösta & Furuland, Gunnar, Bröderna från Skeda. Småländska syskonband 1921-1972 sammanställda av Gunnel Furuland. Stockholm: LaGun Förlag, 2023
 • Furuland, Gunnel, Litterära stickspår. Skrift och kultur i Knivstabygden från Estrid till Ekerwald. Sammanställda av Gunnel Furuland. Knivsta bibliotek 2020
 • Bremer, Fredrika, Fader och dotter. En skildring ur lifvet. Vägledning och kommentarer av Gunnel Furuland. Stockholm: LaGun Förlag, 2019
 • Furuland, Gunnel, Bokliga broderier. Litteratur- och personhistoriska studier under trettio år I–IV. Stockholm: LaGun Förlag, 2017 (fyra böcker omfattande drygt 800 sidor artiklar)
 • Handslag och hälsning. Brevväxlingen mellan Lars Furuland och Ivar Lo-Johansson 19551989. En vänskap kring den svenska arbetarlitteraturen. Utgiven och kommenterad av Gunnel Furuland. Stockholm: LaGun Förlag, 2015
 • Rydquist, Lars, Orden mellan rummen. Om bibliotek och läsning. Stockholm: LaGun Förlag, 2014
 • Wikfeldt, Lars, Av sig själv. Lars Wikfeldts ord- och bildkonst. I urval av Gunnel Furuland. Stockholm: LaGun Förlag, 2014
 • Furuland, Gunnel, På upptäcktsfärd i folkhögskolans värld. En resa i ett svunnet och nutida bildningslandskap. Stockholm: LaGun Förlag, 2012
 • Rydquist, Lars, När kvällen skymmer kommer de och söker efter livet. Ordsamling. Stockholm: LaGun Förlag, 2011
 • Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd). Red. Ingmar Lemhagen & Lars Rydquist. Stockholm: LaGun Förlag, 2011
 • Furuland, Gunnel, Från Banditen till Rosa och Blenda. Den gemensamma litterära marknaden och fem översatta författare i 1800-talets Sverige, Uppsala: Uppsala universitet, 2010 (Litteratur och samhälle, 40:1/2)
 • Söderberg, Ingemar, Mellan dröm, fantasi och verklighet. En musikälskares minnen. Stockholm: LaGun Förlag, 2010
 • Berättarkvällar på Kvarnen i Gimo 2006–2008. Sammanställda av Lars Wikfeldt. Stockholm: LaGun Förlag, 2009
 • Furuland, Lars, Mina dagsverken. Minnen från folkhögskolor, folkbildning, universitet och möten med arbetarförfattare. Med författarens bibliografi 2003–2008. Stockholm: LaGun Förlag, 2009
 • Wikfeldt, Lars & Vällstrand, Yngve, Gimospelen. En klassiker i svensk friidrottshistoria. Stockholm: LaGun Förlag, 2008
 • Norman, Gillis, Bonde- och sångarminnen. Berättelser från gården Järilsbo i Fläckebo socken. Stockholm: LaGun Förlag, 2007
 • Furuland, Gunnel, Romanen som vardagsvara. Förläggare, författare och skönlitterära häftesserier i Sverige 1833–1851 från Lars Johan Hierta till Albert Bonnier, Stockholm, LaGun Förlag, 2007 (Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 53) diss. Uppsala universitet
 • Furuland, Gunnel, Bibliografi över svenska skönlitterära häftesserier 1833–1851. Förtecknade och kommenterade av Gunnel Furuland, Stockholm: Kungliga biblioteket, 2006 (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis, 71)
 • Nils Söderberg. Ett konstnärsporträtt. Med en essä av Niels Hebert. Stockholm: LaGun Förlag, 2005
 • Wikfeldt, Lars, Kransholmsliljan. En släktsaga från norra Hälsingland. Stockholm: LaGun Förlag, 2005
 • Rakt igenom går vår väg. En kärlekshistoria i brev. Inga Waldén och Erhard Wikfeldt 19431944. Sammanställda och redigerade av Lars Wikfeldt. Stockholm: LaGun Förlag, 2002
 • Boken öppnar famnen. Brev om bildning och kärlek. Gunnar Furuland och Sigrid Lundberg 1921–1926. Sammanställda och redigerade av Gunnel Furuland, Stockholm: LaGun Förlag, 2003
 • Av Allan Åkerlund utgivna titlar 2001–2005 (slutsålda): Prins Rama och demonerna. Det indiska eposet Ramayana, romanerna Mörksens gärningar, Landsvägsriddarens son, Mitt älskade Obersalzberg, Constantia af Solvik och Liksom fasanen.