Artiklar

Gunnel Furuland har författat artiklar för Svenskt översättarlexikon, som numera ingår i Litteraturbanken: Översättarnas materiella villkor i Sverige samt om Mårten Altén, Ebba Atterbom, Anders Fredrik Dalin, Dorothea Dunckel, Mårten Edlund, Ingeborg Essén, Gurli Hertzman-Ericson, Hedvig Indebetou, Axel Krook, Mathilda Langlet, Victor Pfeiff, Aurora von Qvanten, Thure Gustaf Rudbeck, Ulrika von Strussenfelt, Wilhelmina Stålberg, Niklas Hans Thomson, Carolina Wancke och Axel Frithiof Åkerberg.

Gunnel Furuland har författat artiklar för Svensk kvinnobiografiskt lexikon skbl.se:

Harriet Alfons, Elin Améen, Carin Ax, Stina Bergman, Elisabeth Bergstrand-Poulsen, Ulrika Borelius, Irja Browallius, Malvina Bråkenhielm, Octavia Carlén, Anna Cederström, Lotten Dahlgren, Dorothea Dunckel, Fredrika Ehrenborg, Marie-Louise af Forsell, Maja Forsslund, Fejan Forsslund, Greta Helms, Gurli Hertzman-Ericson, Malin Hising, Vivi Horn, Elly Jannes, Sophie Janson, Sophie von Knorring, Mathilda Langlet, Sara Lisa von Linné, Irene Mattsson, Rosalie Olivecrona, Hilda Olsson (Kerstin Hed), Margit Palmaer, Sophie Sager, Lydia Skottsberg, Berit Spong, Rebecka Svensson, Märta Tamm-Götlind, Elisabeth Tykesson, Greta Wieselgren, Mathilde Wigert-Österlund och Ingrid Årfelt.

 • ”Vandrande kvinnor i Dalarna i Ellen Keys fotspår”, Öfre Gäldet. Medlemsskrift för hembygdsföreningarna i Malung, Rörbäcksnäs och Transtrand 2/23, s. 4–11
 • ”Billigboksutgivning i Sverige från folkläsning till makulatur”, Boghistorie i Skandinavien. Aarhus: Aarhus Universitetsförlag, 2023, s. 327–352
 • Recension av Anna-Lena Berg: Jacquette Gyldenstolpe. Romantik och tragik i skuggan av tronen, Personhistorisk tidskrift 2023:1, s. 86–90
 • Recension av Ulrika Lagerlöf Nilsson: Elisabeth Beskow. Liv och berättelser 1870–1928, Personhistorisk tidskrift 2023:1, s. 91–95
 • ”Malla, Sophie och Gerda. Materialitet och intimitet i kvinnors dagböcker från från 1822 till 1939”, Biblis 100 vintern 2022/23, s. 42-51
  • Recension av Biblioteksgeografin. En antologi om biblioteksväsende och biblioteksforskning och Framstegens halvsekel. 50 år av folkbiblioteksutveckling, Biblis 99 hösten 2022, s. 73-76
  • Recension av Anders Bergman: Laura Cereta och den lärda kvinnans uppkomst, Biblis 96 vintern 2021/22, s. 73-76
  • ”Inledning” till ett temanummer om boklig bildning, Biblis 95 hösten 2021, s. 2-3 (gästredaktör för detta temanummer)
  • ”Bror och böckerna. Ur bokhyllorna i Bror Hjorths hus”, Biblis 95 hösten 2021, s. 21-25
  • Text om författaren Wilhelmina Stålberg till skivkonvolutet för ”Wilhelminas gåtor” en cd med musik komponerad av Dan Knagg och sång Agnes Åhlund med texter av Wilhelmina Stålberg utkommen januari 2022.
  • Recension av Conny Svensson: De läste Dante. Från Boccaccio till Tage Danielsson, Biblis 92 vintern 2020/21, s. 75–76
  • ”Tora Dahls och Ivar Lo-Johanssons förläggarkontakter”, Arbetarförfattaren. Litteratur och liv. Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 79. Gidlunds, 2020, s. 150–162
  • Artiklar om Sophie von Knorring, Elly Jannes och Sophie Sager, Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv utgivna av Lisbeth Larsson, Bonniers, 2019, s. 45–47, 211–212, 386–388
  • Recension av Paula Henrikson: Detta tryckpapperstidevarv. Litterär editionshistoria i Sverige under det långa 1800-talet, Biblis 87 hösten 2019, s. 74–78
  • Vägledning och kommentarer till en utgåva av Fredrika Bremers sista roman Fader och dotter från 1858, som inte tryckts sedan dess. Nu utgiven på mitt förlag LaGun i september 2019.
  • Recension av Martin Kylhammar: Ett hemligt liv. Verner von Heidenstam och Kate Bang. Biblis 86 sommaren 2019, s. 66–69
  • ”Billigbokens förändringar 1940–2017 från folkböcker till pocketserier”, Böckernas tid. Svenska Förläggareföreningen och svensk bokmarknad sedan 1943. Redaktör Johan Svedjedal, Svenska Förläggareföreningen i samarbete med Bonniers, Norstedts och Natur & Kultur 2018, s. 275–337
  • ”Henk Rispens – bokens textilkonstnär”, Biblis 82 sommaren 2018, s. 31–45
  • ”Stockholmska i skogsbygd. Irja Browallius författarliv i litteratursociologisk belysning”, Konstellationer. Festskrift till Anna Williams, Gidlunds, 2017, s. 37–51
  • Recension av Klaus Nielsen: Bogen og vaerket. En introduktion til tektskritik og boghistorie som litteraturteori, Biblis 79 hösten 2017, s. 73–74
  • Recension av Maria Simonsen: Den skandinaviske encyklopaedi. Udgivelse og utformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationslexikon, Biblis 77 våren 2017, s. 67–75
  • ”Herta i trycksvärtans ljus: utgivning, mottagande och forskning”, Hertha – ”en vexel dragen på framtiden”. Åsa Arping och Gunnel Furuland introducerar Fredrika Bremers idéroman. Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, skriftserien nr 9 2017, s. 7–11
  • Utgivning, mottagande och forskning samt ord- och sakförklaringar till Svenska Vitterhetssamfundets utgåva av Fredrika Bremers roman Hertha, eller En själs historia. Teckning ur det verkliga lifvet, Stockholm, 2016, s. XXV–XXXIX samt 343–364
  • ”Förlaget Folket i Bild för bibliofiler. Konst och dikt i Ivar Öhmans antologier”, Biblis 76 vintern 2016/17, s. 32–36
  • ”Det litterära kulturarvet på biblioteken”, Karlfeldt & Co – den förlorade generationen? Symposium på Sigtunastiftelsen 24–25 oktober 2014. Karlfeldtsamfundets skriftserie, 48, 2016, s. 91–103
  • ”Folkskrifternas förläggare Nils Wilhelm Lundequist från bokhandel till trädskola”, Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal, Gidlunds, 2016, s. 413–427
  • Recension av Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i dagens Sverige, Biblioteksbladet 2016:4, s. 40–41
  • Recension av Wayne A. Wiegand, Part of our lives. A people’s history of the American public library, Biblioteksbladet 2016:3, s. 36–37
  • ”Energi. Engagemang. Entusiasm. Tal vid invigningen av Furulandrummet på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek”, Ivar Lo. Medlemsblad för Ivar Lo-sällskapet 2016, s. 26–30
  • ”Läsning som minne och förväntan – en boksamling som livsberättelse”, Om läsning och omläsning. Betraktelser vid ett symposium arrangerat av Svenska Akademien, Svenska Akademien, 2016, s. 49–57
  • Recension av Lena Kåreland: Älska – det är allt. George Sand i liv och dikt, Tidskrift för litteraturvetenskap 2015:2–3, s. 116–119
  • ”Erik Gambys Bokgillet. Förlag och bokklubb för exklusiv litteratur”, Biblis 72. Vintern 2015/16, s. 51–61
  • Recension av Lena Lundgren, Mats Myrstener och Kerstin E. Wallin: Böcker, bibliotek, bildning. Valfrid Palmgren Munch-Petersens liv och verk, Biblioteketsbladet 2015:8, s. 38–39
  • Recension av Till det mänskliga ordets trygga beredskap och värn. Svensk biblioteksförening 1915–2015, Biblioteksbladet 2015:4, s. 36–37
  • Recension av Åsa Arping: ”Hvad gör väl namnet?” Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850, Samlaren 2014, s. 301–306
  • ”Baka, baka liten kaka – barnboken har en lång tradition i Sverige”, Parnass 2014:4, s. 22
  • Recension av Bo Gentili, Framtiden börjar i det förflutna. En bok om Malmö stadsbibliotek, Biblioteksbladet 2014:8, s. 32–33
  • Recension av Johan Svedjedal: Bland litteraturens förenade nationer. Kring svenska PEN-klubbens historia, Biblioteksbladet 2014:4, s. 33–34
  • Recension av Linnéa Lindsköld: Betydelsen av kvalitet. En studie av diskursen om statens stöd till ny, svensk skönlitteratur 1975–2009, Biblioteksbladet 2014:2, s. 34–35
  • ”Något om Gurli Hertzman-Ericson 1879–1954 – inför ett minnesprogram på Mockfjärds hembygdsgård den 28 juli 2013”, Bokboden nr 1 2014, s. 3–11
  • Recension av Läsning (RJ:s årsbok 2013–2014), Biblioteksbladet 2013:9, s. 32–33
  • Recension av Karl Berglund: Deckarboomen under lupp. Statistiska perspektiv på svensk kriminallitteratur 1977–2010, Biblioteksbladet 2013:6/7, s. 58–59
  • ”De litterära sällskapen – en otidsenlig folkrörelse?”, Årsbok om folkbildning 2012. Forskning & utveckling. Föreningen för folkbildningsforskning, Stockholm, 2013, s. 84–107
  • Recension av Anna Gunder: Garanterade författare. Om biblioteksersättningen och den garanterade författarpenningen 1972–2010, Biblioteksbladet 2013:3, s. 31–32
  • Recension av Magnus Persson: Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur och läsning, Biblioteksbladet 2012:9, s. 32–33
  • Recension av Joacim Hansson: Folkets bibliotek? Texter i urval 1994–2012, Biblioteksbladet 2012:6/7, s. 55–56
  • ”Folkhögskolerektorn Sven Kjersén som uppländsk folkbildare”, Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen, Gidlunds, 2012, s. 156–168
  • “Fönster ut åt världen. Märta Tamm-Götlind, kulturhistorisk författare och föreläsare”, Flerstämmigt. Inspiratörer och kulturbärare inom den uppländska folkbildningen, Gidlunds, 2012, s. 46–58
  • Recension av Pamela Schultz Nybacka: Bookonomy. The Consumption Practice and Value of Book Reading, Biblioteksbladet 2012:3, s. 32
  • ”Bergslagen i litteraturen”, Parnass 2012:1 s. 34–39 (tillsammans med Lars Furuland)
  • Årsta slott – en kulturskatt i Haninge. Utgiven av Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier, 2012 (huvudsakligen skriven av Gunnel Stenqvist)
  • ”Om vårt behov av klassiker”, Parnass 2011:4 s. 26–27
  • ”Litteraturklubben i Uppsala – plantskola för författare och litteraturaktörer”, Spegel. Uppsala studenters litteraturklubb (betraktad på ett visst avstånd), Stockholm, 2011 s. 13–32
  • Recension av Lea Niskanen: Boktryckarna i Åbo 1750–1828. En bokhistorisk studie genom ett yrke, Sjuttonhundratal. Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies 2011, s. 274–275
  • Recension av Anna Perälä: Vackert, vittert, lärt. Jarl Pousars boksamling, Biblioteksbladet 2011:8, s. 40–41
  • Recension av Joacim Hansson: Libraries and Identity. The role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of libraries, Biblioteksbladet 2011:6/7, s. 56–57
  • ”Fredrika Bremers dolda förord”, Parnass 2011:2, s. 26–27
  • Recension av Emma Arenhill: Album. Kungliga bibliotekets porträttsamling, Biblioteksbladet 2011:5, s. 32–33
  • Recension av Christina Sjöblad: Bläck, äntligen! kan jag skriva. En studie i kvinnors dagböcker från 1800-talet, Samlaren 2010, s. 452–454
  • Recension av Kristina Lundblad: Om betydelsen av böckers utseende, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2010, s. 284–288
  • ”Ångbåtar, omnibussar och järnvägar. Samfärdsmedlens spår i tryckta dokument”, Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2010, s. 201–218
  • ”Minnet av Lars Furuland”, Skinnarebygd 2010. Malungs hembygdsförenings årsbok 2010, s. 166–175
  • Recension av Bertil Jansson: Bibliotekarien. Om yrkets tidiga innehåll och utveckling, Biblioteksbladet 2010:10, s. 31
  • Recension av Helena Strömquist: ”Med coleurt omslag”. Dekorerade och tryckta pappersomslag på svensk bokmarknad. En bokhistoria, Biblioteksbladet 2010:9, s. 30
  • ”Nyheter och noterat” om Kristina Lundblads avhandling Om betydelsen av böckers utseende (som G.F. varit opponent på), Biblis 51 hösten 2010, s. 56–59
  • ”Minnen från kommunens järnväg”. Recension av Järnvägsminnen 10. Norra Roslagsbanan av Owe Danneskog & Lars Granström, Östhammars Nyheter 24/7 2010
  • Recension av Marilyn Deegan, Kathryn Sutherland: Text Editing, Print and the Digital World, Biblioteksbladet 2010:5, s. 42
  • ”Skönlitterära häftesserier: Ett mediefönster på bokmarknaden”, 1800-talets mediesystem, Stockholm, 2010 (Mediehistoriskt arkiv, 16), s. 65–83
  • Leve de nordiska klassikerna! De litterära sällskapen och det litterära arvet. Nordisk konferens på Biskops-Arnö 21–23 augusti 2009, Stockholm, 2010 (G. F. har sammanställt dokumentationen)
  • Recension av Martin Dyrbye m.fl.: Library sprit in the Nordic and Baltic Countries: Historical Perspectives, Biblioteksbladet 2010:4, s. 27
  • Recension av Artister i norr. Bottnisk och nordnorsk teater och underhållning på 1800-talet. Red. Claes Rosenqvist, Personhistorisk tidskrift 2010:1, s. 89–91
  • Recension av Roger Jacobsson: Typographic man. Medielandskap i förändring – studier i provinsens tryckkultur, Biblioteksbladet 2010:1, s. 22
  • ”Skönlitterära häftesserier. En idébank för historiker”, Historier. Arton- och nittonhundratalens skönlitteratur som historisk källa, Göteborg, 2009, s. 69–77
  • Recension av KulturSverige 2009. Problemanalys och kulturstatistik. Svante Beckman och Sten Månsson red., Biblioteksbladet 2009:9, s. 26–27
  • Recension av Litteraturens värden. Anders Mortensen red., Biblioteksbladet 2009:8, s. 29–30
  • Recension av Krister Gidlund: Bokförläggaren. Tillbakablickar på ett yrke, Biblioteksbladet 2009:7, s. 27–29
  • ”Arbetarlitteraturens förmödrar. Fredrika Bremer och Sophie von Knorring. En historia med förhinder”, Parnass 2009:3, s. 12–15
  • ”Leve de nordiska klassikerna. Rapport från spännande nordisk konferens på Biskops-Arnö 21–23 augusti”, Parnass 2009:3, s. 4–9
  • Recension av Emma Stenström: Konstiga företag, Biblioteksbladet 2009:6, s. 41–42
  • ”Fredrika Bremer i Sverige och Finland”, Biblis 46 2009, s. 56–62 (med Gunnel Stenqvist)
  • ”Fredrika Bremer och de nordiska syskonfolken”, Parnass 2009:1, s. 6–9
  • Recension av Louise Ekelund & Lars O. Lundgren: Gustaf Fröding och ”Vackra Vivi”. SVT:s villfarelser – och verkligheten, Samlaren 2008 (årg. 129), s. 442–443
  • Recension av Magdalena Gram: Ellen Key om böcker och läsning. En studie, Biblioteksbladet 2009:2, s. 28
  • ”Återupplivad bokkärlek. Greta Helms Rediviva och betydelsen av bibliografier”, Biblis 44 vintern 2008/09, Stockholm, s. 93–101
  • Recension av Boel Englund & Lena Kåreland: Rätten till ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880–1930, Personhistorisk tidskrift 2008:2, s. 228–230
  • Recension av Bibliotekarie. 70 år av facklig kamp. Red. Britt Marie Häggström, Irma Ridbäck & Anders Schmidt, Biblioteksbladet 2008:8, s. 30–31
  • Recension av Mats Myrstener: De första folkbiblioteken i Stockholm. Folkbibliotek och andra bibliotek före Stadsbibliotekets tillkomst 1928, Biblioteksbladet 2008:6, s. 50–51
  • ”När romanen blev vardagsvara. Spridning av skönlitteratur förr och nu”, Den sköna skönlitteraturen 2 – tradition och förnyelse, Lund, 2008, s. 11–26
  • Recension av Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre, Personhistorisk tidskrift 2008:1, s. 106–108
  • ”Kvinnliga resenärer i Sverige i mitten av 1800-talet”, Parnass 2008:1 s. 12–15
  • ”Biblioteken – litteratursociologens arkiv”, Nya perspektiv på litteratursociologin. Till Johan Svedjedal på 50-årsdagen 29 juni 2006. Red. Eva Heggestad & Anna Williams, (Litteratur och samhälle 37:2), Uppsala, 2007, s. 21–26
  • ”Författare som resenärer och resenärer som författare. Fredrika Bremer och H.C. Andersen i Dalarna”, Resenärer i Dalarna – från Carl von Linné till Göran Palm, Stiftelsen Bonäs bygdegård, 2007, s. 19–49
  • ”Fredrika Bremer och Ebba Svanberg. Om några brev till en prästdotter i Alunda”, Olandsbygden 2006, s. 38–40
  • ”Sandströms bageri och Roslagsbröd – ett familjeföretags historia”, Olandsbygden 2006, s. 34–36
  • Litteratur om Uppland 2000–2003. Förtecknad av Gunnel Furuland, Länsbibliotek Uppsala, 2006
  • ”Fredrika Bremer och det Hertzenhielmska dramat”, Bokboden 2006:2, s. 3–13
  • ”Tryck och papper utmärkt wackra. N. H. Thomsons formgivning av sina förlagsprodukter”, Biblis 32 vintern 2005/2006, Stockholm 2005, s. [10]–23
  • ”Carl Rosander – boktryckaren som blev folkupplysare”, Personhistorisk tidskrift 2005:1, s. 92–102
  • ”’Vi se här ett vidsträckt fält för qvinnlig verksamhet öppna sig’. Fredrika Bremer och fruntimmersföreningarna”, Fredrika Bremer – föregångare och förebild, Stockholm, 2005 (Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers skriftserie, 4), s. 121–132
  • ”Arabellas väg ut på bokmarknaden”, Wendelavisan, nr 26 september 2004, s. 6–9
  • Litteratur om Uppland 1995–1999 förtecknad av Gunnel Furuland, Länsbibliotek Uppsala, 2003
  • ”Malla Silfverstolpes läsning. Från Bibeln till romanbiblioteken”, Personhistorisk tidskrift 2001:2, s. 160–168
  • Från Kungsängsliljan till Fyrväplingen. Fredrika Bremer i litterära kalendrar och barnaskrifter, Stockholm, 2000 (Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studiers skriftserie, 3)
  • ”Malla Montgomery-Silfverstolpe och Gränome”, Olands-bygden 1996–1997, s. 8–9
  • Från ”Poetiska försök i hemmet” till ”Den spända strängen”. Samlingar med svenskspråkig originallyrik av kvinnliga författare 1866–1930. Specialarbete 1989:100 Bibliotekshögskolan i Borås
  • ”En association i offentlighet och privatsfär. Fruntimmersföreningens bildande i Uppsala 1844–45”, Scandia 1987, s. 99–128